Image module
Sieci WOD-KAN,

Budowa systemów kanalizacji oraz sieci wodociągowych i przyłączy, również w technologiach bezwykopowych.

Image module
Sieci ciepłownicze,
przyłącza i węzły cieplne

Prace z zakresu sieci preizolowanych – od projektu, przez wykonanie, po dokumentację powykonawczą i odbiór.

Image module
Sieci gazowe, punkty, zespoły i stacje gazowe oraz prace ziemne i melioracyjne

Wykonujemy cały zakres prac ziemnych, prowadzimy roboty melioracyjne oraz hydrotechniczne.

Rok 2023 jest dla nas wyjątkowy:

mija 30 lat naszej działalności!

Od 1993 roku dzięki Wam, naszym klientom, nieustannie się rozwijamy. Dziękujemy za zaufanie!

Image module
Hotspot image

Zapewniamy usługi od projektowania po budowę.

W oparciu o sprawdzone i wdrożone najnowocześniejsze technologie oraz rozwiązania techniczne wykonujemy kompleksowo inwestycje związane z uzbrojeniem terenu.

 • Sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne,
 • Dostawa i montaż pompowni ścieków, osadników, separatorów,
 • Sieci i przyłącza gazowe, wraz z montażem punktów pomiarowych, pomiarowo-redukcyjnych, redukcyjnych,
 • Sieci i przyłącza cieplne z rur preizolowanych wraz z dostawą i montażem węzłów cieplnych,
 • Budowa, odtwarzanie chodników i placów z kostek betonowych, płytek chodnikowych,
 • Odtwarzanie nawierzchni tłuczniowych i asfaltowych,
 • Prace związane z odwodnieniem terenów, wykopów,
 • Usługi sprzętowe.

Posiadamy również szerokie doświadczenie oraz potencjał do prowadzenia prac melioracyjnych. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 • Budowa, odbudowa i renowacja kanałów,
 • Budowa i remont przepustów,
 • Budowa i remont zastawek,
 • Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych.

Profesjonaliści w swoim fachu

M&K Zakład Sieci Sanitarnych Spółka z o.o. powstała w lipcu 1993 roku z przekształcenia działającego od maja 1982 roku Zakładu Sieci Sanitarnych mgr inż. Marka Krzywoszyńskiego.

Świadczymy usługi głównie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i województw lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Nasza działalność od początku prowadzona jest z poszanowaniem środowiska naturalnego. Monitorujemy i minimalizujemy szkodliwe działanie naszych maszyn, korzystamy z bezpiecznych surowców jak również stale podnosimy świadomość ekologiczną naszych pracowników.

W spółce obecnie zatrudnionych jest 67 osób, w tym 55 na stanowiskach roboczych.

Kadrę inżynieryjno-techniczną tworzą osoby związane z firmą od wielu lat. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie zawodowe poparte uprawnieniami do projektowania, wykonywania i nadzorowania sieci oraz instalacji sanitarnych w pełnym zakresie.

Szczycimy się stałą współpracą m.in. z Polską Grupą Energetyczną Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Szczecińską Energetyką Cieplną Sp. z o.o.

Uprawnienia kadry technicznej

 • uprawnienia na wykonanie gazociągów stalowych średniego ciśnienia,
 • uprawnienia na wykonanie gazociągów z rur PE niskiego i średniego ciśnienia,
 • przeszkolenie energetyczne w zakresie wykonania prac gazoniebezpiecznych na czynnych gazociągach,
 • przeszkolenie w zakresie montażu i nadzoru preizolowanych sieci ciepłowniczych,
 • uprawnienia spawalnicze,
 • przeszkolenie z montażu i eksploatacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Setki usatysfakcjonowanych klientów

Poznaj przykładowe opinie o naszych realizacjach
Testimonial by Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
"Firma M&K ZSS Sp. z o.o. wykonała prace z należytą starannością pod fachowym nadzorem kadry kierowniczej. Zlecone roboty wykonane zostały zgodnie z harmonogramem czasowym, projektem i sztuką budowlaną"
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
2012-2014
Testimonial by MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.,
"Zadanie wykonane zostało zgodnie z zawartą umową, sprawnie organizacyjnie i z pełnym zaangażowaniem. Firma M&K Zakład Sieci Sanitarnych jest wykonawcą solidnym i godnym polecenia innym Inwestorom"
MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.,
2008-2009
Korzystamy z wysokiej klasy materiałów od sprawdzonych dostawców. Cenimy sobie współpracę z rzetelnymi partnerami.

Skontaktuj się z nami

Na wszystkie wiadomości staramy sie odpowiadać na bieżąco. W niektórych przypadkach maksymalny czas odpowiedzi może wynieść do 48h.

*

*