Kontakt

M&K Zakład Sieci Sanitarnych Spółka z o.o.
ul. gen. J. Dąbrowskiego 18
66-400 Gorzów Wlkp. 

Baza sprzętowa
Gralewo 104

Strona internetowa: www.m-k.pl
e-mail: mk@m-k.pl

NIP 599-000-46-94
REGON 210128826
Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł
KRS 0000087762
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS

  

PREZES ZARZĄDU: DANUTA DARCZUK

95 728 65 12
SEKRETARIAT 95 728 65 12
FAX 95 728 65 13
KIEROWNICY BUDÓW 95 728 65 14
DZIAŁ TECHNICZNY 95 728 65 12
KSIĘGOWOŚĆ, KADRY 95 728 65 16
GŁÓWNA KSIĘGOWA 95 728 65 18
BAZA GRALEWO 95 728 65 20
BAZA GRALEWO - MAGAZYN 95 728 65 21
WARSZTAT 95 728 65 22
BAZA GRALEWO - BIURO 95 728 65 24